Grafisk formgivning kan vara så mycket. Från att få ett enkelt flygblad att se tilltalande ut till att skapa en helt ny grafisk profil till ditt företag; från visitkort och brevpapper till försäljnings- och presentationsmaterial.

Vi formger logotyper, broschyrer, annonser och andra affärstrycksaker. Du kan ha en idé om vad du vill göra; vi lyssnar på dig och tar fram ett förslag som vi bollar tillbaka till dig för synpunkter. Ibland kan det bli flera korrekturomgångar tills alla bitar faller på plats och känslan är precis rätt.

Vi är duktiga på textframställning och det svenska språket, lyhörda för dina idéer och medvetna om vikten av att trycksakerna verkligen speglar din verksamhet.

pennor stallet block
Copyright© 2005 Khaboom Design | info@khaboom.se